درخواست اخذ مجوز واحدفرهنگی دیجیتال  درخواست ثبت نرم افزار   لیست واحدهای فرهنگی دارای مجوز  لیست نرم افزارهای دارای مجوز

پیوندهای مفید

وزات فرهنگ

ساماندهی

همراه

 انفورماتیک   

1

خبر #UTF از ۶ خبر

خبر #UTF از ۶ خبر

اعلام نتیجه اولین انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
اعلام نتیجه اولین انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷)
راهنمای مشارکت در اولین دوره انتخابات مجمع ناشران کودک و نوجوان
راهنمای مشارکت در اولین دوره انتخابات مجمع ناشران کودک و نوجوان
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳)
تمدید مجدد زمان برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
تمدید مجدد زمان برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳)
اولین انتخابات دوره مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
اولین انتخابات دوره مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
(۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۱۶)
تمدید زمان برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
تمدید زمان برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۱۴)
لیست ناشرین دیجیتال فعال در اولین انتخابات مجمع کودک و نوجوان
لیست ناشرین دیجیتال فعال در اولین انتخابات مجمع کودک و نوجوان
(۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۲۲)
حضور نامزدهای اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۳۱)
دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری اولین دوره انتخابات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
(۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۵۱)
آدرس اینترنتی مشارکت در انتخابات الکترونیکی مجمع ناشران کودک و نوجوان
آدرس اینترنتی مشارکت در انتخابات الکترونیکی مجمع ناشران کودک و نوجوان
(۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۲۵)
زمان برگزاری انتخابات اولین دوره مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
زمان برگزاری انتخابات اولین دوره مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان
زمان برگزاری انتخابات اولین دوره
(۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶)
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.