پرسش های متداول

 
زمان صدور مجوز نرم افزار به طور کلی چقدر است؟
مالکیت معنوی و اجازه نامه های حقوقی چرا و چگونه اخذ می شود؟
روند بررسی تفکیکی(حقوقی) چقدر طول می کشد؟
واحد های مختلف بخش بسته های نرم افزاری چیست و روال بررسی و تصویب آن برای صدور مجوز به چه صورت است؟
آیا فروش نرم افزار دارای مجوز محدودیت مکانی دارد و عرضه آن فقط باید در مکان های خاصی صورت بگیرد؟
برای ثبت اثر در مرکز رسانه‌های دیجیتال و عرضه آن در بازار از چه طریقی می‌توان اقدام کرد؟
فرایند تغییر نماینده اثر چگونه است؟
فرایند تغییر ناشر اثر چگونه است؟
آیا باید قبل از درخواست مجوز، شرکت ثبت کرده باشیم تا به ما مجوز داده شود؟
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.