شرایط اخذ مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال

صلاحیت های عمومی برای همه اعضای هیئت مدیره

 • دارابودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن حداقل 18سال شمسی تمام
 • نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذیصلاح
 • دارابودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذیصلاح
 • فقدان وضعیت غیرقانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی مانند غیبت یا فرار از خدمت

صلاحیت های تخصصی برای همه اعضای هیئت مدیره

1) دارابودن یکی از شرایط ذیل:

 • مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های  مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا
 • مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
 • مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
 • مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
 • مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا
 • مدرک تحصیلی حداقل در سطح دیپلم متوسطه و تایید صلاحیت تخصصی توسط کارگروه امور واحد های فرهنگی دیجیتال.

     v   رشته های تحصیلی و سوابق اشتغال مرتبط با حوزه فعالیت های فرهنگی دیجیتال

2) ارائه پاسخ صحیح به حداقل 60% سئوالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

v   جزوه آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهایفرهنگی دیجیتال(مرجع آزمون کتبی)

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.