راهنمای مرحله 5

مرحله 5

بعد از طرح درخواست متقاضی و تایید در کارگروه واحدهای فرهنگی دیجیتال، پروانه فعالیت برای متقاضی صادر شده و پنل نشر برای وی فعال میگردد.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.