راهنمای مرحله4

راهنمای مرحله 4

در مرحله چهارم بعد از تایید حراست، از متقاضی(مدیرعامل) مصاحبه بعمل آمده و ایشان در آزمون قوانین و مقررات شرکت می نمایند.

توجه :

پرونده متقاضی بعد اخذ امتیاز مصاحبه و نمره قبولی از آزمون قوانین و مقررات و بعد از وصول استعلام از مراجع ذی صلاح و اظهار نظر کمیته های تخصصی، جهت اظهار نظر نهایی منطبق با "آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال " در کارگروه امور واحد های فرهنگی دیجیتال " طرح و مورد بررسی قرار میگیرد.

توجه:

· وصول پاسخ استعلام از مراجه ذی صلاح و همچنین موفقیت متقاضی در مصاحبه و آزمون (قوانین و مقررات) برای طرح پرونده در کارگروه امور واحد های فرهنگی دیجیتال الزامی است.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.