راهنمای مرحله5

راهنمای مرحله 5

در این مرحله متقاضی بعد از اخذ موافقت "کارگروه واحد های فرهنگی دیجیتال" مبنی بر صدور مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال ، با توجه به نوع شخصیت حقوقی مد نظر متقاضی (شرکت / موسسه) و همچنین وضعیت شخصیت حقوقی متقاضی(ثبت شده / در شرف تاسیس) اقدام به تدوین اساسنامه و صورت جلسه مورد تایید مرکز رسانه های دیجیتال منطبق با راهنما( ثبت حقوقی) می نماید.

متقاضیان بعد از آماده سازی اساسنامه و صورت جلسه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تدوین شده را به دبیر خانه مکز تحویل داده و بعد از بررسی اساسنامه و صورت جلسه توسط گروه نشر دیجیتال با معرفی نامه مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اساسنامه و صورت جلسه ممهور شده ، اقدام به تاسیس یا تغییر شخصیت حقوقی (شرکت/ موسسه) می نمایند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.