راهنمای مرحله 6

راهنمای مرحله 6

در آخرین مرحله ، متقاضی بعد از ارائه آگهی روزنامه رسمی، پروانه فعالیت فرهنگی دیجیتال را از گروه نشر دیجیتال دریافت کرده و در لیست ناشرین فعال قرار میگیرد.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.