راهنمای ثبت شخصیت حقوقی متقاضی واحد فرهنگی دیجیتال

 

 

راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه موُسسه (با مدیر عامل و هیئت مدیره)

 

1- متقاضی دارای موُسسه ثبت شده

بعد از طی مراحل اخذ مجوز واحدهای فرهنگی دیجیتال و تایید کارگروه؛ متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و الحاق موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را می پذیرند ، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسهتغییر را تکمیل و به دبیرخانه  مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند . 

 

فایل راهنمای تدوین اساسنامه

فایل اساسنامه موسسه 

فایل صورت جلسه تغییر

نامه درخواست معرفی نامه


توجه :

-         شرکت و موُسسه ای که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود داشته و درخواست الحاق موضوع را دارند می توانند فقط موضوعاتی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد را در ادامه موضوع فعالیت در اساسنامه اضافه کنند.

-         اساسنامه و صورت جلسه باید توسط همه اعضای هیئت مدیره امضاء و سپس تحویل دبیرخانه مرکز گردد.

-         متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند


*********************************************************************************

2- متقاضی بدون شخصیت حقوقی ثبت شده (در شرف تاسیس)

در صورتی که متقاضیان فاقد شخصیت حقوقی بوده (یا متقاضی دارای موُسسه ای که تمایلی به الحاق موضوع و تغییر اساسنامه ندارند)، باید اقدام به ثبت شخصیت حقوقی جدید بنمایند. لذا این متقاضیان باید دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه تاسیس (موُسسه) را تکمیل و به دبیرخانه  مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند .

 

فایل راهنمای تدوین اساسنامه

فایل اساسنامه موسسه 

فایل صورت جلسه تاسیس

نامه درخواست معرفی نامه


توجه :

-         متقاضیان ثبت شخصیت حقوقی جدید باید اساسنامه و صورت جلسه تاُسیس را بدون درج نام پیشنهادی به گروه نشر دیجیتال تحویل دهند.

-         اساسنامه و صورت جلسه باید توسط همه اعضای هیئت مدیره امضاء و سپس تحویل دبیر خانه مرکز گردد.

-         متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند

 

 

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز،

   پس از 4 روز کاری،  نامه و اساسنامه و صورت جلسه ممهور را دریافت و به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می نمایند.

    

توضیحات:

 

-      به همراه اساسنامه و صورت جلسه،  نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.

-  انتخاب نوع شخصیت حقوقی (موُسسه یا شرکت) برای گروه نشر دیجیتال تفاوتی نداشته و بر عهده متقاضیان می باشد.

-     اساسنامه و صورت جلسه باید توسط همه اعضای هیئت مدیره امضاء و سپس تحویل دبیر خانه مرکز گردد.

-   اساسنامه موُسسات با مدیرعامل و هیاُت مدیره مبتنی بر 51 ماده و 10 تبصره می باشد.

متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.*    متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند از طریق پنل خود با کارشناسان گروه نشر دیجیتال در ارتباط باشند.

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.