راهنمای ارگان های دولتی

متقاضیان ارگان های دولتی

در صورتی که متقاضیان ارگان های دولتی بخواهند به صورت حقوقی و به نام همان سازمان یا ارگان دولتی درخواست پروانه نشر دیجیتال دهند، لازم است تا در یک معرفی نامه یک فرد حقیقی را به عنوان نماینده و مدیر واحد دیجیتال مورد نظر معرفی نمایند.

پس از ثبت نام حقوقی در درگاه سرآمد و ثبت اطلاعات ارگان مربوطه، این نماینده تمامی مشخصات خود را در بخش هیئت مدیره حقیقی ثبت و مدارک لازم خود را بارگذاری می نماید. همچنین باید اساسنامه و آگهی های تغییرات قبلی خود را نیز در بخش بارگذاری مدارک واحد آپلود کرده باشند. پس از طی مراحل اداری، انجام بررسی های لازم و تایید کارگروه، پروانه فعالیت به صورت 5 ساله صادر می شود و متقاضیان دولتی نیازی به تغییر و پذیرش اساسنامه جدید را ندارند.

نکات:

  • ارگان مورد نظر باید حتما دولتی بوده و در مدارک ثبتی و اساسنامه ایشان این موضوع قید شده باشد.
  • معرفی نامه باید رسمی بوده و در سربرگ ارگان مربوطه و با مهر و امضای ریاست همان ارگان باشد.
  • در معرفی نامه باید یک فرد حقیقی به عنوان نماینده جهت اخذ پروانه فعالیت فرهنگی دیجیتال به مرکز معرفی شود که نام، نام خانوادگی و کد ملی ایشان در آن قید شده باشد.
  • معرفی نامه باید در بخش مکاتبات مرکز رسانه های دیجیتال ثبت و سپس به تایید کارشناس رسیده باشد.
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.