مسئولیت محدود

راهنمای ثبت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

(ثبت واحد فرهنگی دیجیتال)


1. متقاضی بدون شخصیت حقوقی ثبت شده (در شرف تاسیس)

در صورتی که متقاضیان فاقد شخصیت حقوقی بوده و تا کنون شرکتی ثبت نکرده اند (یا متقاضی دارای شرکتی است که تمایلی به تغییر موضوع و اساسنامه ندارد)، باید بعد از طی مراحل اخذ مجوز و تایید کارگروه اقدام به ثبت شخصیت حقوقی بنمایند. انتخاب نوع شخصیت حقوقی (موسسه یا شرکت) برعهده متقاضی بوده و از نظر این مرکز، شرکت یا موسسه تفاوتی با هم ندارند و هر دو واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوند.

متقاضیان ثبت شرکت باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تاسیس (شرکت مسئولیت محدود) را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.

 

فایل اساسنامه شرکت (مسئولیت محدود)

فایل صورت جلسه تاسیس (مسئولیت محدود)

نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تاسیس و نامه درخواست معرفی نامه

 

نکات:

 • اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود مبتنی بر 46 ماده و 10 تبصره می باشد.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شده و پس از امضای تمامی اعضاء به دبیرخانه ارائه شوند.
 • متقاضیان در تهران می توانند پرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند.
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید.
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دستی، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه نمودن آن  خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و تکمیل نمایید.
 • موضوع نشر معاف از مالیات است. (معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون)
 • نامه تاییدیه متقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کل ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند.
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید.

 

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدهی دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

سایت اداره ثبت شرکت ها: irsherkat.ssaa.ir

 

2. متقاضی دارای شرکت مسئولیت محدود ثبت شده:

بعد از طی مراحل اخذ مجوز واحدهای فرهنگی دیجیتال و تایید کارگروه، متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده دارند و تغییر موضوع فعالیت و اساسنامه را می پذیرند ، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر شرکت با مسئولیت محدود را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند. 

  

فایل اساسنامه شرکت (مسئولیت محدود)

فایل صورت جلسه تغییر (مسئولیت محدود)

نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تغییر و نامه درخواست معرفی نامه

 

نکات:

 • اساسنامه شرکت های مسئولیت محدود مبتنی بر 46 ماده و 10 تبصره می باشد.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شده و پس از امضای تمامی اعضاء به دبیرخانه ارائه شوند.
 • متقاضیان در تهران می توانند پرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند.
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید.
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دست نویس، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه نمودن آن  خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و سپس پرینت نمایید.
 • موضوع نشر معاف از مالیات است. (معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون) درج موضوعات اضافی بر موضوع نشر مانع از بهره مندی شما از معافیت مالیاتی می گردد.
 • نامه تاییدیه متقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کل ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند.
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید.
 • طبق ظوابط، تغییر اساسنامه قبلی به اساسنامه جدید مرکز و پذیرش آن برای همه الزامی است.
 • موسساتی که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود را دارند، می توانند فقط موضوعاتی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد را پس از تایید کارشناسان، در ادامه موضوع فعالیت نشر هم در اساسنامه جدید و هم صورت جلسه اضافه کنند. برای تایید موضوع خود، میتوانید آن را در بخش ارسال پیام برای کارشناسان ارسال نمایید.


 در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدهی دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

سایت اداره ثبت شرکت ها: irsherkat.ssaa.ir

سهامی خاص

راهنمای ثبت حقوقی شرکت های سهامی خاص

(ثبت واحد فرهنگی دیجیتال)

 

1. متقاضی بدون شخصیت حقوقی ثبت شده (در شرف تاسیس)

در صورتی که متقاضیان فاقد شخصیت حقوقی بوده و تا کنون شرکتی ثبت نکرده اند (یا متقاضی دارای شرکتی است که تمایلی به تغییر موضوع و اساسنامه ندارد)، باید بعد از طی مراحل اخذ مجوز و تایید کارگروه اقدام به ثبت شخصیت حقوقی بنمایند. انتخاب نوع شخصیت حقوقی (موسسه یا شرکت) برعهده متقاضی بوده و از نظر این مرکز، شرکت یا موسسه تفاوتی با هم ندارند و هر واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوند.

متقاضیان ثبت شرکت سهامی خاص باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تاسیس (شرکت سهامی خاص) را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.

 

فایل اساسنامه شرکت (سهامی خاص)

فایل صورت جلسه تاسیس (سهامی خاص)

نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تاسیس و نامه درخواست معرفی نامه


نکات:

 • اساسنامه شرکت های با سهامی خاص مبتنی بر 91 ماده و 25 تبصره می باشد.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید.
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شده و پس از امضای تمامی اعضاء به دبیرخانه ارائه شوند.
 • متقاضیان در تهران می توانند پرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند.
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید.
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دستی، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه نمودن آن  خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و تکمیل نمایید.
 • موضوع نشر معاف از مالیات است. (معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون)
 • نامه تاییدیه متقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کل ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند.
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید.

 

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدهی دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

سایت اداره ثبت شرکت ها: irsherkat.ssaa.ir

 

2. متقاضی دارای شرکت سهامی خاص ثبت شده:

بعد از طی مراحل اخذ مجوز واحدهای فرهنگی دیجیتال و تایید کارگروه؛ متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و الحاق موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را می پذیرند ، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر  را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.

 

فایل اساسنامه شرکت (سهامی خاص)

فایل صورت جلسه تغییر (سهامی خاص)

فایل نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تغییر و نامه درخواست معرفی نامه

 

 

نکات:

 • اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبتنی بر 91 ماده و 25 تبصره می باشد.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شده و پس از امضای تمامی اعضاء به دبیرخانه ارائه شوند.
 • متقاضیان در تهران می توانند پرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند.
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید.
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دست نویس، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه نمودن آن خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و سپس پرینت نمایید.
 • موضوع نشر معاف از مالیات است. (معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون) درج موضوعات اضافی بر موضوع نشر مانع از بهره مندی شما از معافیت مالیاتی می گردد.
 • نامه تاییدیه متقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کل ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند.
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید.
 • طبق ظوابط، تغییر اساسنامه قبلی به اساسنامه جدید مرکز و پذیرش آن برای همه الزامی است.
 • شرکت هایی که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود را دارند، می توانند فقط موضوعاتی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد را پس از تایید کارشناسان، در ادامه موضوع فعالیت نشر هم در اساسنامه جدید و هم صورت جلسه اضافه کنند. برای تایید موضوع خود، میتوانید آن را در بخش ارسال پیام برای کارشناسان ارسال نمایید.


 در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدهی دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

سایت اداره ثبت شرکت ها: irsherkat.ssaa.ir*    متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با تدوین اساسنامه می توانند از طریق تلفن 88846963 داخلی 183 خانم جوکار در ارتباط باشند.

* متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند از طریق پنل کاربری با کارشناسان در ارتباط باشند.


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.