تمدید مجوز

تمدید پروانه فعالیت - تاُسیس و تجهیز

پس از انقضای پروانه فعالیت متقاضیان حقوقی جهت تمدید پروانه فعالیت باید:


-   در بخش "درخواست مجوز فعالیت"  گزینه "جدید"  را کلیک نمایید.

5 

5

-    پس از درج گزینه "تمدید" نوع درخواست را انتخاب و تایید نمایید.

5   

-   سپس در صفحه اصلی آیکون "ارجاع درخواست به کارگروه" را کلیک نمایید.


5   

توجه :

- پس از ارجاع درخواست به کارگروه، طی 10 روز کاری درخواست بررسی و پروانه جدید صادر میگردد.

- متقاضیان دارای پروانه شش ماهه (تاُسیس و تجهیز) در صورتی که ثبت و تغییر شخصیت حقوقی را زودتر از بازه زمانی شش ماه به انجام رساندند میتوانند پس از بارگذاری روزنامه رسمی و اساسنامه در پنل (بخش بارگذاری مدارک واحد) با درج پیام در پنل و تایید کارشناسان گروه نشر دیجیتال اقدام به ثبت درخواست تمدید (اخذ پروانه فعالیت 5 ساله) نمایند.

- متقاضیان دارای پروانه شش ماهه (تاُسیس و تجهیز) فقط می توانند برای یک بار دیگر درخواست تمدید پروانه تاُسیس و تجهیز شش ماهه دهند.

- متقاضیان دارای پروانه فعالیت 5 ساله فعالیت پس از انقضای پروانه میتوانند با درج پیام در پنل و تایید کارشناسان گروه نشر دیجیتال اقدام به ثبت درخواست تمدید (اخذ پروانه فعالیت 5 ساله) نمایند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.