پرسش های متداول

 
آیا انواع مجوز های فعالیت فرهنگی دیجیتال به شخصیت حقیقی اعطا میگردد؟
آیا بارگذاری تصویر عدم سوء پیشینه برای متقاضیان (حقیقی و حقوقی ) الزامی است؟
آیا بارگذاری همه مدارک متقاضیان (حقیقی و حقوقی )جهت شروع فرآیند بررسی درخواست الزامی است؟
منبع آزمون قوانین و مقررات برای متقاضیان فعالیت های فرهنگی دیجیتال چیست؟
بعد از بارگزاری مدارک چگونه فرآیند اخذ مجوز پیگیری شود؟
حداقل مدرک تحصیلی برای متقاضیان( حقیقی یا حقوقی ) چه مدرکی باید باشد؟
حداقل سن متقاضیان (حقیقی و حقوقی ) چند سال باید باشد؟
آیا همه اعضای هیئت مدیره(متقاضی حقوقی) باید دارای صلاحیت های عمومی و تخصصی باشند؟
آیا کسی که شخصیت حقوقی دارد می تواند موضوع نشر دیجیتال را به موضوع شرکت خود اضافه کند؟
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.